Galéria

Érdekképviseleti Fórum

Gyermekjogi képviselő

Cseppkő Gyerekotthon Gyermekönkormányzata

 

Érdekképviseleti Fórum

Az Érdekképviseleti Fórum 2011. december 16-án alakult újjá.

 

Tagjai (a megalakuláskor):

 • Kovács Judit, a Fővárosi Önkormányzat képviseletében
 • Mathauser András, a Fővárosi Önkormányzat képviseletében
 • Foki Ágnes, munkaközösség-vezető nevelőtanár, a Közalkalmazotti Tanács elnöke
 • Szigetvári Richárdné, nevelőtanár, szakszervezeti képviselő
 • Mester Nóra, óvodapedagógus
 • Finta Miklósné, szülő
 • Grószné Józsa Éva, szülő
 • Molnár Gizella, szülő
 • Botló Tamás, gondozott, a Gyermekönkörmányzat képviselője
 • Oláh Csaba, utógondozott, a Gyermekönkörmányzat képviselője
 • Újlaki Beáta, utógondozott, a Gyermekönkörmányzat képviselője

 

Az Érdekképviseleti Fórum feladatai:

 • előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat, megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével, és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat – és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
 • tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
 • intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

 

Gyermekjogi képviselő

TÁJÉKOZTATÓ  A  GYERMEKJOGI  KÉPVISELŐ  MUNKÁJUKRÓL

 

A gyermekek  jogairól és a gyermekjogi képviselő feladatairól

Magyarország  Alkotmánya értelmében minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges.   A gyermekvédelmi törvény tartalmazza  a gyermekjogi képviselők feladatának törvényi szabályozására.

Kinek a feladata a gyermeki jogok védelme?

A gyermeki jogok védelme több szervnek is feladata. Egy mondattal úgy is megfogalmazható, hogy a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, hatósági ügyeinek intézésével foglalkozik.

Ki az a gyermekjogi képviselő?

Magyarországon 2004 nyarán kezdték meg működésüket  a gyermekjogi képviselők. Országosan ma 26 jogvédő szakember látja el ezt a feladatot, az ellátott gyermekek számától függően megyénként 1-2 fővel. A fővárosban , a gyámhivatalokhoz rendelten 4 gyermekjogi képviselő dolgozik. A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek törvényben meghatározott  védelmét, valamint segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében.  Tevékenységét a jogvédő 2004-től 2010 év végéig   a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványnál látta el. Az Alapítvány megszűnését követően , 2011 januártól a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal látja el a képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat, irányítja, szervezi, ellenőrzi a szakmai munkájukat.

Mi a gyermekjogi képviselő feladata?

Ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek meghatározott jogainak a védelmét,és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében,valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében,kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciálois ellátást igénylő gyermek védelmére. A gyermekjogi képviselő segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, segíti a gyermeket állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban. Időszakonként részt vesz a gyermekotthonban működő gyermekönkormányzat ülésén, illetve a valamennyi gyermek részvételével megtartott fórumon.

Ki kérheti a gyermekjogi képviselő segítségét?

A gyermekjogi képviselőt megkeresheti közvetlenül a gyermek (telefonon, vagy területi irodában tartott fogadóórán, illetve a gyermekotthonban), kérheti segítségét a gyermek szülője, más törvényes képviselője,a fiatal felnőtt ,illetve, a gyermekönkormányzat, a gyámhivatal és az érdek képviseleti fórum.

Hol található meg a gyermekjogi képviselő?

A gyermekjogi képviselő nevét, fogadóórájának időpontját ,elérhetőségét /telefon,email/ minden gyermekvédelmi gondoskodást ellátó szolgáltató köteles a saját működési területén jól látható helyen kifüggeszteni.  Biztosítania kell   a gyermekeknek  és hozzátartozóiknak  ,hogy a gyermekjogi képviselő személyét és a vele történő kapcsolat felvétel módját megismerhessék.

Mit tehet a gyermekjogi képviselő a gyermek  érdekében?

A gyermekjogi képviselő jogosult a gyermekjóléti, illetve a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző működési területén tájékoztatást, iratokat, információkat kérni, és a helyszínen tájékozódni. Jogosult az intézmény vezetőjének, majd  a fenntartónak írásban észrevételt tenni.  A jogvédő észrevételeire ők 15 illetve 30 napon belül  válaszolni kötelesek.  Szükség szerint a gyermek érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményezhet pl.a gondozási hely megváltoztatása ügyében. Nevelési felügyelettel kapcsolatos ügyben eljár hatósági kijelölést követően,  a bírósági eljárásban a kiskorú képviseletet is ellátja.

 

A mi  gyermekjogi  képviselőnk:          Varga Beáta   

Elérhetőségei:

Tel:         +36 20 4899 627

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 

1075 Budapest, Madách tér 4. II. emelet

Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.

E-mail:     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Cseppkő Gyerekotthon Gyermekönkormányzata

 

Tagjaink:

Vezetők:

Molnár Ferenc
Oláh Csaba
Juhász Daniella

Tagok:

Virág Petra
Kovács Nikolett
Király Kitti
Kobida Szilvia
Finta Róbert
Szabó Krisztina
Tóth Emese
Diószegi Diána

Felnőtt segítő:

Bajkán Katalin

 

A Gyök hetente szerdánként 18:00 és 19:00 között ülésezik.
Ebben az évben a Gyök részére kérésünkre kaptunk egy külön helyiséget, ami az A épületben található. Nagyon örültünk, főleg miután számítógépekkel is elláttak bennünket – ezúton is köszönjük!
A termet együtt kifestettük, természetesen csinosítottuk, fiatalos külsőt adtunk neki, és itt azóta nyugodtan tudjuk tartani a megbeszéléseinket.

A Gyök ülésére bárki előzetes időpont egyeztetés után bejöhet, elmondhatja problémáját, véleményét, kérését.

Feladataink:

 • a gyerekek és a felnőttek közötti kérések, problémák meghallgatása, továbbítása, megoldási javaslatok megbeszélése
 • programok szervezése, vezetése, segítése
 • a gyermekotthonban lévő szabályok kialakítása, házirend alkotása, bármilyen pályázatok véleményezése.
 • Meghirdetett pályázatban való részvétel

2012-ben szervezett programok, melyekben segítettünk:

 • Tavaszi nagytakarítás: Ezt mi magunk szerveztük meg, mivel a Cseppkő területén nagyon sok szemét, előző évi avar maradt, mely nagyon zavaró volt számunkra.
  Nagy örömünkre sokan vettek részt rajta, és a Cseppkő területén, a kertben nagy változást láthattunk.
  Későbbiekben a „zöld program” folytatta a terület tisztítását, tisztán tartását.
 • Varázscsepp: Ezt a Cseppkő gyermekotthon szervezte, melyben a Gyök utógondozott tagjai segítettek a szervezésben, lebonyolításában.
  Nagyon izgalmas volt, sok érdekes produkciót láttunk. Legközelebb is számíthatnak segítségünkre.
 • Aludj máskor: Idén a 4. „Aludj máskor” programot szervezte meg Bajkán Katalin, melyen mindig sok gyerek, nagy örömmel vesz részt.
  Idén majdnem a teljes csapat segített a szervezésben, szerintünk nagyon jól sikerült, és várjuk már a következő, 5. 24órás programot.
 • Cseppolimpia: Egy pályázat során sikerült megszerveznünk ezt a programot, sok gyerek örömmel nevezett be a játékba s versenyzett, melyet értékes ajándékokkal jutalmaztunk a pályázatban elnyert pénzből.

A Gyök lehetőségeit még mindig úgy érezzük, hogy a Cseppkőben élő gyermekek nem érzik,értik eléggé. Sok mindenen lehetne változtatni, mivel véleményünket minden fórumon kikérik – pl házirend, étkezés, programok, pályázatok, szabadidő, stb.. – de nem eléggé aktívak a fiatalok. A Gyök-ön belül az utógondozott fiatalok, akik nagyon régóta élnek itt a gyerekotthonban, s persze sokkal több mindent tudnak és tapasztaltak mint a fiatalabbak, próbálják példamutatásukkal aktivizálni a fiatal növendékeket, melynek során remélhetőleg szeptembertől egy friss, aktív csapattal kezdhet dolgozni a Cseppkő Gyerekotthon Gyermekönkormányzata.